Sąd ogłosił upadłość “Res-Drobu” Ma ok. 180 mln zł długu

Nasze starania mają jeden podstawowy cel – zapewnianie produktów mięsnych najwyższej jakości. Intensywny rozwój naszego zakładu przetwórstwa drobiowego w ostatnich latach ma związek ze znaczącym unowocześnieniem rzeźni. Dzięki temu odnotowaliśmy 40-procentowy wzrost rocznej produkcji. Jesteśmy przedsiębiorstwem, które nieustannie się rozwija….

Wyniki finansowe Grupy Azoty w III kwartale 2022 r kształtowane przez bezprecedensowy wzrost cen surowców

Należy wskazać, że każdy pierwszy kwartał rokuto największy udział segmentu Agro w skonsolidowanych wynikach Grupy Azoty,związany przede wszystkim z typową sezonowością sprzedaży nawozów mineralnych.Tendencje te zostały utrzymane również w I kwartale 2022 roku. W Segmencie Chemia w II kwartale 2022 roku odnotowano r/r wzrost…